Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Temes  > Gestió d'obres
 

Gestió d'obres

Les obres de restauració hidrologicoforestal, d'infrastructures, de reforestació i de tractaments silvícoles de millora de les masses forestals realitzades per la Direcció General de Medi Natural dins de les forests gestionades per la Generalitat de Catalunya (patrimonials, municipals d'UP, consorciades...) estan dirigides a complir una gran diversitat d'objectius:

Apilament de restes
Apilament de restes
Torrent Mussoll Cardener
Torrente Mussoll Cardener
 • Restaurar la vegetació arbrada en zones degradades pels incendis forestals per tal d'assegurar la conservació del sòl, la flora i la fauna autòctones.
 • Afavorir la biodiversitat, l'ús sostenible i la conservació a mitjà i llarg termini dels recursos forestals.
 • Recuperar la capacitat de regulació hidrològica de les conques afectades pels fenòmens torrencials.
 • Augmentar la possibilitat de regeneració i subsistència al llarg del temps de les masses forestals.
 • Millorar la defensa de les forests davant d'incendis forestals, de malalties fitopatològiques i de plagues.
 • Implantar la coberta arbòria necessària per tal de millorar la protecció del sòl davant l'erosió augmentant la infiltració i reduint l'escorrentia.
 • Restablir la qualitat de les aigües superficials, mitjançant la disminució dels elements sòlids aportats per l'erosió a les capçaleres de les conques alimentadores.
 • Recuperar els sòls sotmesos a fortes erosions i en perill de desertització.
 • Recuperar la capacitat de regulació hidrològica de les conques afectades pels fenòmens torrencials.
 • Estabilitzar els llits torrencials amb la finalitat de controlar els processos d'erosió, transport i sedimentació de terres.
 • Millorar la recàrrega natural d'aqüífers mitjançant l'augment de la capacitat d'infiltració per reforestació d'àmplies superfícies.
 • Contribuir a la defensa davant de les inundacions mitjançant la construcció d'hidrotècnies en torrents i barrancs.
 • Defensar els embassaments i altres infrastructures hidràuliques, evitant-ne el rebliment per la sedimentació de materials sòlids.


Portar a terme aquests objectius exigeix la realització d'obres diverses (dics, gabions, esculleres, reforestacions, infrastructures de camins, tractaments silvícoles, aclarides, podes, desbrossaments…) de complexitat i dificultat tècnica, tant en la projecció com en la construcció.

Forestal Catalana gestiona aquest tipus de treballs, fent la licitació dels projectes encomanats així com el seguiment tècnic d'aquests a través de la gerència i la direcció d'obra i també de la coordinació de seguretat i salut quan cal.

Igualment es gestionen obres de restauració, millora i construcció d'edificis destinats a equipament públics (seus de parcs naturals) i de cases forestals necessàries per mantenir equips de treball a tot el territori i donar servei als milers de visitants que tenen anualment els boscos catalans.


Data d'actualització: 05.07.2010