Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Temes  > Redacció de projectes
 

Redacció de projectes

Forestal Catalana, SA du a terme a través d'aquesta unitat activitats d'enginyeria, consultoria i assistència tècnica en matèria forestal, de desenvolupament rural i mediambiental, tant desenvolupant estudis o projectes com prestant altres serveis tècnics.

Aquesta unitat està formada per un equip de tècnics superiors i enginyers forestals que fa servir els mitjans tècnics més avançats, que inclouen l'ús d'eines en el camp dels sistemes d'informació geogràfica, per a la creació dels diferents documents que han de desenvolupar els diversos projectes inclosos en els plans d'inversió gestionats per l'empresa.

Les funcions principals d'aquest equip humà se centren a assessorar i donar suport tècnic i administratiu a la redacció de projectes, la confecció de plànols, els aixecaments topogràfics, els mostreigs i altres treballs de camp.

Es redacten tot tipus de documents tècnics així com projectes de l'àmbit de l'enginyeria forestal i s'estableixen les estructures tipus dels diferents documents que els conformen i es col·labora en la confecció dels plecs de clàusules que regeixen en les redaccions de projectes que surten a licitació.

S'encarrega també de mantenir actualitzat el banc de preus de l'activitat forestal incorporant en cada projecte les novetats normatives i de mercat així com els nous preus d'aplicació de les noves unitats d'obra.
Data d'actualització: 05.07.2010